Medical Devices

Wij leveren goede vertalingen van alle documentatie voor alle klassen medical devices. Van handleidingen tot marketingteksten.

Like pharmaceutical products, medical devices are generally marketed simultaneously in several countries. In the European Union and the European Economic Area, CE marking is mandatory. Products with a CE marking may be brought onto the market in any EU or EEA country – as long as all the required documentation is translated into the language(s) of that country. Documentation requirements differ among countries.

Introducing medical devices into the European market therefore demands the strictest coordination of the translation of relevant documentation. The Wilkens c.s. Medical Translations project managers have extensive experience with multilanguage translation projects (of up to thirty languages at a time). They manage all stakeholders and ensure timely delivery of your documents, in all the required languages.

Wilkens c.s. Medical Translations is the preferred translation partner of several manufacturers of medical devices. Our translations include:

  • Instructions for use (IFU)
  • Maintenance instructions and service manuals
  • Packaging and labels
  • Software
  • Brochures and other marketing texts

For the translation of more technical texts we only use experienced medical translators who are technically knowledgeable or have a background in technical writing. Among other things, we translate documents relating to catheters, stents, orthopaedic implants, pacemakers and breast implants.

Marketing Texts

Uw medical devices zullen in het algemeen vergezeld gaan van marketingteksten, zoals brochures, websites en presentaties. Bij de vertaling van marketingteksten is het belangrijk dat de juiste stijl en toon worden gebruikt. Wij zetten daarom voor de vertaling van deze teksten gespecialiseerde medische marketingvertalers in, die de commerciële kracht van de oorspronkelijke teksten op de juiste manier omzetten naar de gewenste talen.

Vertaling door een medisch vertaalbureau heeft de nodige voordelen ten opzichte van vertaling door uw lokale distributeurs. U bent verzekerd van consistente, stijlvaste vertalingen, die uw boodschap feilloos overbrengen in de gewenste talen. Bij vertaling door meerdere partijen in meerdere landen is er daarentegen een reëel risico dat de essentie van uw boodschap verloren gaat in de vertaling.

Voor het allerbeste resultaat maakt u voor de vertaling van uw marketingteksten gebruik van onze service copyvertaling. Hierbij wordt de vertaalde marketingtekst geredigeerd door een professionele copywriter.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over onze vertalingen voor Medical Devices: