Eerder dit jaar hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze klanten. De reden hiervoor is dat wij onze dienstverlening continu willen verbeteren, en wie kan er nu beter vertellen wat er goed en minder goed bij ons gaat dan onze klanten?

In het onderzoek vroegen wij onze klanten hoe tevreden zij waren met de kwaliteit van onze vertalingen, de snelheid waarmee wij deze opleveren en de behulpzaamheid van onze medewerkers.

Hier volgt een samenvatting van een aantal resultaten:

  • We vroegen onze klanten ons een rapportcijfer te geven tussen de 1 en 10. Gemiddeld scoorde Wilkens c.s. een 8. Iets waar we zeer tevreden mee zijn, maar ook graag verder willen verbeteren!
  • We vroegen onze klanten naar hun tevredenheid over de kwaliteit van de vertalingen. Maar liefst 89% gaf aan tevreden of zeer tevreden te zijn.
  • We vroegen onze klanten naar hun tevredenheid over de snelheid waarmee wij vertalen. 90%  van de respondenten gaf aan hier tevreden of zeer tevreden over te zijn.
  • Daarnaast was 87% van onze klanten tevreden of zeer tevreden over de behulpzaamheid van de medewerkers van vertaalbureau Wilkens c.s.
  • 83% van onze klanten zou Wilkens c.s. aanbevelen bij (zakelijke) relaties


Daarnaast vroegen wij onze klanten, door middel van een aantal open vragen, naar specifieke input ter verbetering. Dit heeft ons veel nuttige informatie opgeleverd waar we zeker mee aan de slag zullen gaan.

Wij willen graag iedereen die de tijd heeft genomen ons klanttevredenheidsonderzoek in te vullen, van harte bedanken!