Beëdiging, legalisatie of apostille: hoe zit het nu precies?

Wil je een document laten vertalen dat ingediend moet worden bij een officiële instantie? Dan moet deze vertaling vaak beëdigd of gelegaliseerd worden. Maar wat betekent dit nu precies? Er is de laatste jaren heel wat veranderd op gebied van beëdigde en gelegaliseerde vertalingen. Hieronder beschrijven we hoe de vork nu precies in de steel zit.

Om welke documenten gaat het?

Beëdiging en legalisatie maken een vertaling rechtsgeldig, maar dit is niet voor alle juridische vertalingen vereist. Doorgaans gaat het om documenten die ingediend moeten worden bij een officiële instantie, zoals paspoorten, geboorteaktes, diploma’s, juridische documenten voor rechtszaken. Ben je niet zeker of een beëdiging of legalisatie nodig is? Neem dan even contact op met de instantie waarvoor de vertaling bestemd is. Zij kunnen je het beste adviseren over welke procedures je moet volgen.

Hoe wordt een vertaling beëdigd?

Een beëdigde vertaling wordt gemaakt door een vertaler die ingeschreven staat in het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken van de FOD Justitie. Deze vertalers moeten aantonen dat ze beschikken over voldoende beroepsbekwaamheid en juridische kennis , aan de hand van gevolgde opleidingen of voorafgaande werkervaring. Ze moeten zich ook regelmatig blijven bijscholen.

Tot eind 2022 beëdigden ze hun vertalingen door hun officiële fysieke stempel op de documenten te plaatsen. Inmiddels werd deze stempel alweer vervangen door een elektronische handtekening via eID. Documenten die bedoeld zijn voor gebruik in België zijn met deze elektronische handtekening ook meteen gelegaliseerd en gebruiksklaar.

Apostille of legalisatie?

Vertalingen bestemd voor het buitenland moeten ook nog gelegaliseerd worden. Hiervoor bestaan er verschillende procedures, afhankelijk van het land waar de vertaling ingediend zal worden. Is het land aangesloten bij het Apostilleverdrag – officieel het ‘Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten’ – dan kan de vertaling vereenvoudigd gelegaliseerd worden via een apostille. Een lijst met landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag vind je op de site van de HCCH.

Voor landen die niet aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag geldt een uitgebreidere procedure. De vertaling moet na legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken ook nog voorgelegd worden aan de diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) van het betrokken land in België. Meer informatie over de precieze procedures voor legalisatie door een diplomatieke vertegenwoordiging kan teruggevonden worden op de webpagina van het betrokken land op diplomatie.belgium.be

Wij kunnen de volledige apostille- of legalisatieprocedure verzorgen, zodat je niet zelf hoeft uit te zoeken hoe het allemaal precies werkt. Je ontvangt dan van ons een gebruiksklare rechtsgeldige vertaling.

Alles digitaal

De laatste jaren kiest de overheid resoluut voor digitaal en elektronisch. Naast het gebruik van een elektronische handtekening via eID voor de beëdiging, verlopen ook legalisaties standaard via het eLegalization-platform van de FOD Buitenlandse Zaken. Het gelegaliseerde document komt online beschikbaar en is in digitale vorm klaar voor gebruik in het buitenland. Ook apostilles worden enkel nog elektronisch uitgegeven. Als je de vertaling toch nog graag als fysieke kopie ontvangt, is dat nog steeds mogelijk via alternatieve procedures.

Vertaalbureau Wilkens c.s.

Heb je een rechtsgeldige vertaling nodig en ben je niet zeker welke procedures je moet volgen? Wilkens c.s. helpt je graag verder! We beschikken over de nodige know-how en een uitgebreid netwerk van beëdigde vertalers. We kunnen je dus helpen met beëdigde en gelegaliseerde vertalingen in verschillende talencombinaties.

Deel dit bericht, kies je platform!