Pimpampoentje of emelbiestje: de diversiteit van het Vlaams

Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. Deze datum herdenkt de Guldensporenslag uit 1302, waarbij milities van Vlaamse steden het Franse leger versloegen bij Kortrijk. De feestdag gaat traditioneel gepaard met volksfeesten en lokale initiatieven. Als vertaalbureau zijn we bij Wilkens c.s. natuurlijk dagelijks met taal bezig, en daarom wenden we de feestdag graag aan om even de Vlaamse dialecten en het Belgisch-Nederlands in de kijker te zetten.

Dialecten in Vlaanderen

Belgisch-Nederlands – of ‘Vlaams’ in de volksmond – wordt vaak vereenzelvigd met de vele dialecten die er in Vlaanderen gesproken worden. Volgens de website Dialectloket van de Universiteit Gent hebben dialecten zich in Vlaanderen tot recenter ontwikkeld dan elders in Europa. Dit komt onder meer omdat Vlaanderen lang agrarisch gebleven is en omdat het Frans tot aan het einde van de 19de eeuw de cultureel dominante taal was in België. Onder invloed van de Nederlandse standaardtaal zijn de dialecten sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw sterk op de terugweg, maar Vlaanderen is nog steeds rijk aan taalvariatie en dat is mooi. Als een vorm van ‘natuurlijke’ taal zijn dialecten namelijk niet gebonden aan vaste normen en regels. Bovendien getuigen ze ook nog van de lange historische ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Er kunnen in België grofweg vier grote dialectgroepen onderscheiden worden: Limburgs, Brabants, West-Vlaams en Oost-Vlaams. Maar ook binnen deze groepen bestaan er nog grote lokale verschillen. Een lieveheersbeestje is voor onze company manager Ruben een pimpampoentje en voor projectmanager Marion een emelbiestje, hoewel ze beiden West-Vlaams spreken. Bij een glijbaan trekken ze dan weer aan dezelfde kar: dat is een slierboane, terwijl projectmanager Caroline als eenzame Brabander op kantoor dan weer schuifaf zegt.

Lokalisatie naar Belgisch-Nederlands

Naast de vele dialecten bestaat er ook een Belgisch-Nederlandse standaardtaal, die op verschillende punten afwijkt van het Nederlands dat gesproken wordt in Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om landspecifieke termen voor overheidsinstellingen, onderwijs, streekproducten, enzovoort. Een Nederlandse wethouder is in België bijvoorbeeld een schepen.

Bij het schrijven of vertalen van Nederlandse teksten is het dan ook belangrijk om rekening te houden met de juiste taalvariant. Schrijf je voor de Belgische of de Nederlandse markt, of allebei? Een juridische tekst uit België kan bijvoorbeeld niet zomaar gebruikt worden in Nederland, omdat beide landen andere wetten kennen. Maar ook bij bijvoorbeeld vlotte marketingteksten is het belangrijk om je tekst te lokaliseren voor je doelpubliek: mensen worden nu eenmaal meer warm voor een tekst die klinkt zoals ze zelf ook zouden spreken.

Ben jij op zoek naar een taalspecialist die jouw Nederlandse teksten kan lokaliseren, of heb je een tekst die nog vertaald moet worden naar het Nederlands? Dankzij onze samenwerking met moedertaalsprekers van regionale taalvarianten kan je er zeker van zijn dat je tekst bij Wilkens c.s. met de nodige nuance behandeld wordt. Neem vrijblijvend contact op met onze projectmanagers op 09 265 00 40 of via info@wilkens.be.

Deel dit bericht, kies je platform!