Vertaalbureau Wilkens c.s. voor uw juridische vertalingen

Juridische vertalingen van zaken als contracten, algemene voorwaarden of notariële aktes, vereisen diepgaande vakkennis. Juridische teksten bevatten veel specifieke termen en vaste formuleringen. Bovendien komt de rechtsgeldigheid van de teksten in het gedrang: een fout in een juridische vertaling kan grote gevolgen hebben voor de betrokken partijen.

juridisch vertaalbureau vertalingen wilkens leidenJuridisch vertaalbureau met geschoolde vertalers

Juridisch vertaalbureau Wilkens c.s. zet voor juridische vertalingen uitsluitend vertalers in die een juridische opleiding hebben gevolgd of ruime (jarenlange) werkervaring hebben met juridische teksten. Alle juridische vertalingen worden gecontroleerd door een tweede juridische vertaler of revisor, die eveneens beschikt over grondige kennis op dit gebied.

Beëdigde vertaling

Bij juridische vertalingen is vaak een beëdiging vereist. Deze vertaling wordt gemaakt door een beëdigde vertaler. Dat betekent dat deze een eed heeft afgelegd bij een rechtbank van eerste aanleg en de deontologische code van de gerechtsvertalers heeft ondertekend.

Lees ook eens ons blog: Een beëdigde vertaling, legalisatie of apostille: wat is het precies?

Een dergelijke juridische vertaler is gerechtigd om officiële en juridische documenten te vertalen. De beëdigde vertaling wordt voorzien van de ambtsstempel en de handtekening van de vertaler en gaat vergezeld van een verklaring, waarin de vertaler aangeeft dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van de brontekst. Lees meer over onze dienst voor beëdigde vertalingen.

Legalisatie en apostille

Dikwijls is ook legalisatie vereist om een beëdigde vertaling rechtsgeldig te maken in het land waarvoor deze bestemd is. Hier zijn vele partijen bij betrokken, zoals de rechtbank van eerste aanleg, de Federale Overheidsdienst Justitie, de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of de ambassade van het betrokken land. Voor een groot aantal landen is de apostille voldoende.

Juridisch vertaalbureau Wilkens c.s. neemt dit gecompliceerde proces volledig van u over bij het juridisch vertalen van officiële documenten. U hoeft slechts de te vertalen tekst aan te leveren en aan te geven wat uw wensen en eisen zijn op het gebied van beëdiging en legalisatie.

Wij voeren alle vereiste stappen voor u uit en zorgen dat u tijdig volledig rechtsgeldige juridische vertalingen ontvangt. Desgewenst adviseert juridisch vertaalbureau Wilkens c.s. u over alle aspecten die een rol spelen bij de rechtsgeldigheid van vertaalde documenten.

Offerte aanvragen

Even kennismaken?

De voordelen van
vertaalbureau Wilkens

- Native speaker vertalers voor elke taal
- Een vaste contactpersoon
- Service op maat
- ISO 9001 en 17100 gecertificeerd

Vrijblijvende informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Laten we kennismaken!