Internationale Dag van de Francofonie 2023

Op 20 maart vieren we de Franse taal op de Internationale Dag van de Francofonie. De feestdag is een initiatief van La Francophonie, een vereniging van landen waar Frans een hoofdtaal is. België, waar Frans één van de drie officiële landstalen is, behoort natuurlijk ook tot deze vereniging. Frans is er de voertaal van de Franse Gemeenschap, de dominante taal in Wallonië en een belangrijke taal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Veel Belgische bedrijven laten hun teksten vertalen van het Nederlands naar het Frans en omgekeerd, om zo de volledige Belgische markt te kunnen bereiken. Bij Wilkens c.s. bestaat maar liefst een vijfde van alle vertaalprojecten die we uitvoeren uit vertalingen tussen het Nederlands en het Frans!

Zeg niet zomaar Waals tegen Frans

Mensen gebruiken soms de term ‘Waals’ om te verwijzen naar het Frans dat in België gesproken wordt, maar dat is eigenlijk niet correct. Het Waals is namelijk een Romaanse spreektaal die, samen met andere varianten van het Frans, ontstaan is vanuit het Volkslatijn. De taal ontwikkelde zich in onze streken door contact met soldaten en handelaars uit Rome.

Het Waals is de Romaanse taal die het duidelijkst sporen draagt van Germaanse invloed. Dit uit zich in bepaalde woordenschat – ‘de bleke vrouw’ wordt ‘li blanke dame’ – maar ook op grammaticaal vlak. Zo worden bijvoeglijk naamwoorden voor het zelfstandig naamwoord geplaatst, zoals in het Nederlands. ‘Een rood huis’ is in het Waals ‘ene rodje måjhon’, tegenover het Franse ‘une maison rouge’. Er zijn dus duidelijk grote verschillen tussen het Waals en het Frans: ‘bonjour’ is ‘bondjoû’ en ‘au revoir’ wordt ‘a rvey’.

Het Waals komt in het grootste deel van Wallonië voor, maar er bestaan ook nog een aantal andere zogenoemde ‘belgo-Romaanse’ talen: het Picardisch in de regio Bergen – Doornik, het Gaumais of Lorreins in de streek rond Virton en het Champenois in Vresse. Door de dominante positie van het Frans in België is de kennis en het gebruik van het Waals in de afgelopen 100 jaar sterk afgenomen, waardoor het helaas een dode taal dreigt te worden.

Leve de regionale varianten

Wil je graag het bereik van je bedrijf uitbreiden naar de Waalse en Brusselse markt, of helpen de Waalse taal levend te houden? Wilkens c.s. helpt je graag met vertalingen van en naar alle mogelijke varianten van het Frans. Dankzij onze samenwerking met moedertaalsprekers van regionale taalvarianten kan je er zeker van zijn dat je tekst met de nodige nuance vertaald wordt en dat je boodschap je doelpubliek optimaal bereikt.

Neem vrijblijvend contact op met onze projectmanagers op 09 265 00 40 of via info@wilkens.be.

Deel dit bericht, kies je platform!