Waarom de Duitse taal enorm belangrijk is

Op 17 april viert men in Nederland de jaarlijkse “Dag van de Duitse Taal”. Dit jaar met als thema “Duits in het beroepsleven”.

Bij ons in België kennen we die dag niet, toch een beetje vreemd als je bedenkt dat het Duits onze derde landstaal is. Vandaar dat wij er bij Wilkens c.s. toch ook even aandacht aan zouden willen besteden.

Hoe belangrijk is het Duits in de wereld?

Het Duits is (samen met het Russisch) de grootste moedertaal in Europa en staat in de top tien van de talen met de meeste moedertaalsprekers ter wereld.

„So wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht.“ Dit was het antwoord van toenmalig Duits buitenlandminister Westerwelle op 28 september 2009 toen een BBC-journalist op een persconferentie een vraag in het Engels wilde stellen. Van een statement gesproken! Ondanks de opmars van het Engels wordt er onder Duitstaligen en in Duitsland in belangrijke situaties nog steeds Duits gesproken.

“We leren de verkeerde talen” was een slagzin die recent nog alle media haalde. UNESCO-onderzoek leert ons trouwens dat het belang van het Duits zowel in Europa als wereldwijd toeneemt. Zo is het Duits bijvoorbeeld de tweede taal na het Engels op het internet. Een websitevertaling is dus een uitstekend begin voor het doeltreffend bereiken van de Duitse markt.

Duits leren is een goede keuze!

We zien dat steeds minder jongeren  Duits leren en liever kiezen  voor het ‘sexy’ Spaans of Italiaans. Het bedrijfsleven daarentegen vraagt nadrukkelijk werknemers die Frans, Engels en/of Duits spreken. In hun vacatures vragen bedrijven het meest naar Frans (46%), Engels (36%) en Duits (12%). 64% van de bedrijven stelt een gebrekkige kennis vast van het Frans en 38% van het Duits. Engels (19%) blijkt veel minder een probleem.

Maar vooral Duits zit dus in een dal. Amper één op vijf van de leerlingen in het middelbaar onderwijs begint nog aan Der-Die-Das. En ook steeds minder studenten hoger onderwijs kiezen voor deze taal.

Meertaligheid en bedrijfssucces

Onderzoek van het Britse National Centre for Languages naar de talenkennis in kleine en middelgrote ondernemingen en de eventuele invloed hiervan op de commerciële resultaten mondde uit in het ELAN-project  (Effects on the European economy of shortages of foreign language). Daaruit bleek onder meer dat meertaligheid en concurrentievermogen van bedrijven hand in hand gaan. Mogelijk marktverlies is dan voor een aanzienlijk deel te wijten aan een gebrek aan talige competenties. Dit onderzoek legt ook het verband bloot tussen de beheersing van vreemde talen en het succes van exportactiviteiten.

In de specifieke Belgische situatie kan men natuurlijk ook niet om het Duits heen. En ook de Duitse investeringen in ons land zijn aanzienlijk. Denken we maar aan Duitse investeringen in Antwerpen waar de haven één van de grootste vestigingsplaatsen voor chemische bedrijven in de wereld is. Dit is een van de redenen waarom Wilkens c.s. jaarlijks een grote hoeveelheid documenten naar het Duits vertaalt.

Als we dus weten dat na een doorlichting van de Vlaamse vacaturedatabanken de kennis van het Duits 10 keer meer gevraagd wordt dan die van het Spaans en Italiaans, is er naar tewerkstelling toe zeker een argument om ons meer toe te leggen op de studie van de taal van Goethe en Schiller!

Deel dit bericht, kies je platform!