Een vertaalbestek opstellen? Dit zijn de richtlijnen

Soms heeft een openbare instelling of overheidstak een vertaling nodig. Dat kan documentatie zijn voor grote buitenlandse projecten van honderden pagina’s, maar het kan ook gewoon een korte speech zijn. Misschien is het wel een draaiboek voor buitenlandse investeerders en willen ze die investeerders een extra duwtje geven door ze in hun eigen moedertaal aan te spreken. Het is dan ook belangrijk dat die vertaling van de best mogelijke kwaliteit is. Niemand wil dat het Litouwse staatshoofd een beetje verbijsterd rond zich kijkt omdat de vertaling van de speech die hij leest vol met fouten staat.

Vademecum voor openbare aanbestedingen en bestekken

Dat klinkt heel straight-forward, maar we merken toch dat niet elk bestek hetzelfde is. Soms zien we dat er niet gevraagd wordt naar zaken die cruciaal zijn bij het vinden van het vertaalbureau dat het beste bij een organisatie past. Daarom zijn we bij Wilkens c.s. blij dat de Belgian Quality Translation Association (BQTA), waar we zelf ook deel vanuit maken, samen met de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) een vademecum heeft gepubliceerd voor het opstellen van openbare aanbestedingen en bestekken. Hiermee wil de BQTA aanbesteders gidsen in het maken van bestekken die het beste resultaat opleveren.

Terminologie

In het vademecum wordt belangrijke terminologie uitgelegd, zodat aanbesteders en kandidaten op dezelfde golflengte zitten. Zo kunnen misverstanden vermeden worden en kunnen de aanbesteders de kandidaten en hun service op een correcte en eerlijke manier met elkaar vergelijken. Zo wordt er bijvoorbeeld het verschil uitgelegd tussen een revisie en proeflezen. Een revisie wordt altijd tweetalig gedaan, dus de vertaling wordt vergeleken met de oorspronkelijke tekst. Bij proeflezen wordt enkel de vertaling bekeken.

Niet elke opdracht is dezelfde

De BQTA en het BKVT geven in het vademecum ook wat meer inzicht in de verschillende mogelijkheden en beperkingen binnen de vertaalwereld. Al die dingen hebben een invloed op hoe een vertaalbureau werkt en welke service het kan leveren. Denk maar aan:

  • De complexiteit van de brontekst
  • Het doelpubliek
  • Het volume van de tekst
  • De doorlooptermijn
  • Documentatie die de aanbesteder beschikbaar stelt
  • Vertaalsoftware

Prijs is (niet) allesbepalend

Daarnaast wordt er ook vermeld op basis van welke criteria de offertes geëvalueerd kunnen worden. Niet enkel de prijs is belangrijk. Ook ervaring, technische ondersteuning en workflow zijn voorbeelden van belangrijke elementen waar rekening mee gehouden moet worden. Hoeveel de verschillende criteria doorwegen, hangt af van de opdracht.

De misvatting leeft echter dat enkel prijs een meetbaar criterium kan zijn bij iets subjectief zoals taal, of dat een testvertaling de enige manier is om de kwaliteit van een vertaalbureau te ontdekken. Kwaliteit kan u ook nagaan door te toetsen op welke manier processen en controles zijn ingebouwd bij vertaalbureaus of door na te vragen op welke manier ze hun vertalers selecteren en screenen. De BQTA en BKVT raden zelfs aan om de kwaliteit van de vertalingen voor 70% of meer te laten doorwegen tijdens de selectie.

Het vademecum voor bestekken voor vertaalwerk en dat voor tolkaanvragen, kan u downloaden op de website van de BQTA. Als u daar nog vragen bij heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team via info@wilkens.be of 09 265 00 40.

Deel dit bericht, kies je platform!