Dag van de Francofonie: een wereldtaal in de kijker

Wist u dat er naast Waals, Canadees-Frans en het Frans van Victor Hugo en Molière nog veel andere varianten bestaan? 20 maart is de Dag van de Francofonie, daarom zetten we de taal van de liefde in de bloemetjes. We bekijken waarom deze taalvarianten zoveel taalkundigen boeien en waarom ze waardevol kunnen zijn bij het communiceren met vrienden, collega’s en klanten.

Frans wordt gesproken in alle werelddelen en mag zich dus terecht een wereldtaal noemen. Het is zeker interessant om uw organisatie of product in het Frans te presenteren, maar beperk u daarbij niet alleen tot het Frans zoals gesproken in Frankrijk!

Frans in eigen land

Vlamingen gebruiken veel leenwoorden uit het Frans. Hoe vaak zegt u “allez” of “voilà”? Het kan zelfs nog een stap verder, want we spreken veel Nederlandse woorden vaak uit op een Franse manier of gebruiken Franse uitspraken. Zo kan een auto perte totale zijn en werken we aan een bureau.

In het zuiden van ons kleine land wordt Waals gesproken, wat vaak verward wordt met Belgisch-Frans, maar eigenlijk niet hetzelfde is! Beide zijn eeuwen geleden afgesplitst van het oude dialectcontinuüm langues d’oïl. Ze kregen vorm in het Gallo-Romeinse gebied tussen de 8e en 12e eeuw. Sinds 1990 wordt het Waals door de Franse Gemeenschap erkend als regionale taal.

Frans over de zee

Wanneer we even over de Atlantische Oceaan heen kijken, vinden we ook daar Frans terug. In het Canadese Quebec-Frans spreekt men klinkers meer door de neus uit. De medeklinkers <d> en <t> worden als [dz] en [tz] uitgesproken wanneer ze zich voor een <i> of <u> bevinden. Als ze uit eten gaan dan klinkt dîner als [dzi-ner] en in de kerk vind je [dz-ieu] in plaats van dieu. Frans-Canadezen gebruiken soms ook andere woorden dan Franstaligen in Europa. De Kerstman rijdt er niet met rennes, maar met caribous.

Terug over de oceaan en over de Middellandse Zee vinden we nog een continent waar Frans wordt gesproken. Door de snelle economische groei van Sub-Sahara-Afrika neemt het belang van de Franse taal toe. Contact met inheemse Afrikaanse talen zorgde voor een waaier aan afwijkingen van het Standaardfrans, wat leidde tot verschillende varianten. In Kameroen wordt soms een mengeling van Frans en Engels gesproken, genaamd Camfranglais, een volkstong bestaande uit Frans-Kameroen, Engels-Kameroen en Kameroen Pidgin Engels. “Tot morgen!” wordt daar Je vais te see tomorrow!

De stap naar duidelijkheid

Mensen bereiken in hun eigen taal, c’est très important, maar doe dat dan best in de juiste vorm van die taal. Contacteer ons via +32 9 265 00 40 of info@wilkens.be, we helpen u graag om uw boodschap om te zetten in de correcte taalvariant.

We sluiten graag af met volgende gevleugelde woorden van Anne Sellès: « Il n’y a pas de bon ou de mauvais français, il n’y a que des Français qui ont évolué différemment. »

Deel dit bericht, kies je platform!