Technologie

Wilkens c.s. Medical Translations werkt met de modernste CAT-tools (Computer-Aided Translation) voor de vertaling van uw teksten. Voor u als klant heeft dit aanmerkelijke voordelen. Deze voordelen worden groter naarmate u meer teksten door ons laat vertalen.

Vertaalgeheugens

Het principe van vertaalgeheugens is eenvoudig: elke zin die wij voor u vertalen, wordt samen met de bijbehorende vertaling opgeslagen in een database (het vertaalgeheugen). Per opdrachtgever houden wij een of meer afzonderlijke vertaalgeheugens bij.

Voordelen van vertaalgeheugens

Naarmate wij in de loop van de tijd meer vertaalopdrachten voor u uitvoeren, worden de voordelen van een vertaalgeheugen groter en groter.

  • Als een zin al eerder voor u is vertaald, hoeft de vertaler deze niet opnieuw te vertalen. De vertaling wordt automatisch ingevuld vanuit het vertaalgeheugen. De vertaler kan dus sneller (en goedkoper) de vertaling doen.
  • Door het gebruik van het vertaalgeheugen zal de vertaler altijd dezelfde vertaling hanteren voor zinnen die al eerder vertaald zijn. Hierdoor worden de vertalingen consistenter.
  • Soms lijkt een nieuw te vertalen zin op een zin die al in het vertaalgeheugen staat. In dat geval zal het vertaalgeheugen een suggestie geven voor een vertaling. De vertaler hoeft dan slechts een paar woorden zelf te vertalen. Ook dit levert een besparing in tijd en kosten op.

Terminologie-databases

Een terminologie-database (ook wel glossary of termbase genoemd) bevat alle specifieke terminologie voor een klant voor twee of meer talen. In een termbase kan bijvoorbeeld staan dat het Engelse woord ‘doctor’ altijd moet worden vertaald met ‘arts’ – en niet met het woord ‘dokter’.

Voordelen van termbases

  • U heeft meer controle op de vertaling. Dankzij termbases gebruiken wij altijd de terminologie van uw voorkeur. De vertalingen worden hierdoor ook consistenter.
  • Tijdswinst. Vertalers hoeven minder termen op te zoeken en zijn dus minder tijd kwijt voor de vertaling. Dit heeft ook een positief effect op de kosten van de vertaling.

Vertaaltechnologie

Een groot deel van onze vertalers maakt gebruik van speciale vertaaltechnologie. In deze ‘vertaalsuites’ zijn vertaalgeheugens en termbases geïntegreerd. Daarnaast bieden de vertaalsuites allerhande extra functionaliteit bij het vertalen, zoals ingebouwde woordenboeken en grammaticacontrole, zoekfunctionaliteiten en integratie van ondersteunende internetsites.

Door de inzet van vertaalsuites kunnen wij bovendien meerdere vertalers tegelijkertijd aan dezelfde tekst laten werken. Dit is vooral van belang bij de vertaling van grote teksten in korte tijd.

Deel dit bericht, kies je platform!