Language QA

Het belang van correcte vertalingen is groot in de medische sector. Fouten in de bijsluiter van een geneesmiddel of de handleiding van een medisch hulpmiddel kunnen grote gevolgen hebben. Hoe kunt u er zeker van zijn dat de vertalingen die u van uw vertaalpartner ontvangt volledig en correct zijn?

Een Language QA door Wilkens c.s. Medical Translations geeft duidelijkheid: door middel van een grondige analyse door een gespecialiseerde vertaler weet u precies wat de kwaliteit van de vertaling is.

Wanneer een Language QA?

Een Language QA geeft altijd meer zekerheid over de kwaliteit van de vertalingen die u ontvangt. Als u twijfelt aan de juistheid van uw vertaling of als u wilt weten of het brondocument leidraad was bij de vertaling, raden wij u zeker aan om een Language QA te laten uitvoeren.

Wanneer een tekst naar vele talen wordt vertaald, bewijst een Language QA zijn waarde. Het is voor veel ondernemingen ondoenlijk om alle vertalingen te controleren. Al is het alleen maar omdat er niet voor alle talen werknemers voorhanden zijn die de betreffende taal spreken.

Wilkens c.s. Medical Translations beschikt over professionele medische vertalers en reviewers voor elke taal. Zij geven u inzicht in de prestaties van uw vertaalpartners.

Uitgebreide kwaliteitscontrole

Tijdens een Language QA maken onze reviewers een gedetailleerde vergelijking tussen de oorspronkelijke brontekst – ook wel blueprint of master genoemd – en de vertaling. De Language QA wordt altijd uitgevoerd door iemand die de doeltaal als moedertaal heeft.

Wij controleren op de volgende aspecten:

  • Volledigheid
  • Terminologie
  • Stijl
  • Grammatica
  • Spelling
  • Interpunctie

 

Tijdens de analyse herstellen wij de gevonden fouten en omissies.

Kwaliteitsrapport

U ontvangt een rapport van onze bevindingen. In dit kwaliteitsrapport geven wij per aspect van de tekst aan hoe de kwaliteit van de vertaling is.