De beëdigde vertalers van vertaalbureau Wilkens c.s.

Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigde vertaler is gedaan. Beëdigde vertalers staan in België ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers bij een rechtbank van eerste aanleg. Beëdigde vertalers moeten voldoen aan specifieke vakinhoudelijke eisen voordat zij kunnen worden ingeschreven in het Register.

Beëdigd vertaalbureau Wilkens c.s. beschikt over meer dan tweehonderd beëdigde vertalers en tolken. Wij kunnen u voor vrijwel elke talencombinatie beëdigde vertalingen leveren.

juridisch vertaalbureau vertalingen wilkens leidenJuridisch geschoolde beëdigde vertalers

Beëdigde vertalingen zijn vooral van belang bij de vertaling van formele of juridische documenten, zoals contracten en andere overeenkomsten, verblijfsdocumenten en notariële akten. Een beëdigde vertaling gaat vergezeld van een stempel van de beëdigde vertaler en een beëdigingsverklaring.

Een beëdiging kan voldoende zijn voor een rechtsgeldige vertaling. In veel gevallen worden echter aanvullende eisen gesteld voor de rechtsgeldigheid.

Apostille en legalisatie

Een apostille is een officiële bevestiging door een rechtbank van de ondertekening van een document. Hiermee kan de rechtbank bijvoorbeeld bevestigen dat een document is ondertekend door een beëdigde vertaler of een notaris.

Lees ook eens ons blog: Een beëdigde vertaling, legalisatie of apostille: wat is het precies?

Met legalisatie wordt de rechtsgeldigheid van een vertaling nog verder geformaliseerd en bevestigd. Bij de legalisatie van een (beëdigde) vertaling kunnen verschillende instanties betrokken zijn, afhankelijk van de eisen die gelden voor rechtsgeldigheid in het land waarvoor het document bestemd is. Bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Arrondissementsrechtbank of de ambassade van het land van bestemming.

Vertaalbureau Wilkens c.s. regelt het voor u

Beëdigd vertaalbureau Wilkens c.s. levert u niet alleen uitstekende beëdigde vertalingen, maar regelt desgewenst ook de apostille en de legalisatie voor u. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Offerte aanvragen

Even kennismaken?

De voordelen van
vertaalbureau Wilkens

- Native speaker vertalers voor elke taal
- Een vaste contactpersoon
- Service op maat
- ISO 9001 en 17100 gecertificeerd

Vrijblijvende informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Laten we kennismaken!